83-333 Chmielno, Zawory, ul. Jeziorna 4
+48 606 765 355
camping@tamowa.pl
Camping
Domki letniskowe
Apartamenty
Pole namiotowe
Pokoje
Stanica wodna

Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji:

– Rezerwacji dokonuje się w formie ustnej lub pisemnej.

– Uczestnik może zażądać potwierdzenia rezerwacji w formie pisemnej.

– Gwarancją rezerwacji (termin, pokój) jest dokonanie bezzwrotnej wpłaty wstępnej w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia rezerwacji przez Ośrodek (w formie pisemnej lub ustnej) oraz przedpłaty 30% wartości pobytu w terminie max 2 tygodni, nie później jednak niż na tydzień przed rozpoczęciem pobytu w przypadku rezerwacji z krótkim okresem poprzedzającym. W przypadku rezerwacji z okresem poprzedzającym krótszym niż tydzień obowiązuje oplata wstępna.

– W przypadku braku wpłaty wstępnej w wyznaczonym terminie Ośrodek ma prawo anulować rezerwację bez informowania uczestnika.

– Po otrzymaniu wpłaty wstępnej Ośrodek nie może anulować rezerwacji, przenieść rezerwacji na inny pokój oraz zmienić jej w żaden inny sposób bez informowania uczestnika i otrzymania jego zgody.

– Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej należności po przybyciu do Ośrodka, nie później niż do 1/3 długości trwania pobytu (przykład: przy pobycie sześciodniowym do drugiego dnia pobytu włącznie).

– Do momentu uiszczenia końcowej należności uczestnik jest zobowiązany pozostawić dokument tożsamości Ośrodek jest zobowiązany zwrócić natychmiast po otrzymaniu całej opłaty za pobyt.

 

2. Rezygnacja z rezerwacji:

– Rezygnacji z rezerwacji uczestnik może dokonać w formie ustnej lub pisemnej.

– Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej przedpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wykorzystania pobytu następuje z przyczyn nie leżących po stronie Biura, tj.:

– zmiana warunków pobytu (cena, termin, miejsce i standard zakwaterowania), rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu z Ośrodka pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.

– Odwołanie pobytu

– Stała opłata manipulacyjna wynosi 5% wartości 1 pobytu nie mniej niż 80zł od osoby.

– Jeżeli uczestnik rezygnuje z pobytu z przyczyn leżących po jego stronie, Ośrodek potrąca z przedpłaty (30% wartości pobytu):

– Przy rezygnacji do 31 dnia przed rozpoczęciem pobytu – stałą opłata manipulacyjna,

– przy rezygnacji 30 – 15 dni przed rozpoczęciem pobytu – realnie poniesione koszty przez Ośrodek, nie mniej niż 25% wartości przedpłaty + stała opłata manipulacyjna,

– przy rezygnacji 14 – 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – realnie poniesiony koszty przez Ośrodek, nie mniej niż 50% wartości przedpłaty + stała opłata manipulacyjna,

– 100% przedpłaty przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu,

– w szczególnych przypadkach : rezygnacja w trakcie pobytu z jego części – Ośrodek nie zwraca należności.

Numer konta: 64 1160 2202 0000 0003 4211 0601

Rezerwacje

+48 606 765 355

tel./fax (58) 684 25 35